IN-ECO - Air and Vacuum Components - Zračne linearne pumpe ALITA, air pump, puhalo, puhala, membranski kompresorAir and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

Membranska puhala Alita(zračne linearne pumpe, air pump, kompresori za zrak)

AL-40, AL-60, AL-80AL-40, AL-60, AL-80

48 W - 86 W   
pritisak: do 220 mbar   
usisivano mnoštvo:

6 - 140 l/min

AL-100, AL-120, AL-150, AL-200AL-100, AL-120, AL-150, AL-200

120 W - 261 W   
pritisak: do 260 mbar   
usisivano mnoštvo:

6 - 240 l/min

AL-250, AL-300, AL-400AL-250, AL-300, AL-400

240 W - 440 W  

pritisak:  do 260 mbar   
usisivano mnoštvo: 

6 - 540 l/min

AL-6A, AL-6SA, AL-15A, AL-15SAAL-6A, AL-6SA, AL-15A, AL-15SA

13 W - 26 W  

pritisak: do 100 mbar usisivano mnoštvo:

6 - 22 l/min

Oem serijaOem serija

48 W - 124 W   
pritisak: do 220 mbar   
usisivano mnoštvo:

6 - 180 l/min

Membranska puhala (kompresori za zrak, kompresor za UPOV) ALITA konstruirana su za dobavu velike količine kontinuiranog protoka zraka pod niskim tlakom. ALITA linearne pumpe su veoma učinkovita postrojenja koja se odlikuju  niskom potrošnjom električne energije i niskom razinom buke prilikom rada, bez kliznih dijelova i s bezuljnim komponentama. ALITA zračne pumpe ne zahtijevaju podmazivanje i dobavljaju zrak bez bilo kakve kontaminacije.

Obrazac

Ako ste zainteresirani za izradu ponude cijene, popunite, molim, naš obrazac potražnje.

I agree to the processing of my personal data.
According  to the  Act on Personal Data Protection I give approval for  the processing of my personal data (name, title, phone, e-mail) in the Information system of the company IN-ECO, Ltd, for the purpose of price offer´s  elaboration  for an indefinite period.

© 1996 - 2013 IN-ECO. All rights reserved. | Call us: +421 44 430 46 62