IN-ECO - Air and Vacuum Components - CertifikatiAir and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

Certifikati

CE


 Oznaka CE potvrđuje da je proizvod u skladu s odgovarajućim osnovnim zahtjevima europskih tehničkih propisa (smjernica) koji se odnose na predmetni proizvod te da je sukladnost ovjerena uz primjenu odgovarajućeg postupka ocjenjivanja sukladnosti. Osnovni zahtjevi su zahtjevi vezani za sigurnost proizvoda, zaštite javnog zdravlja, zaštite potrošača, korisnika, zaštite okoliša, i u određenim slučajevima i interoperabilnosti.


RoHS

 

RoHS = je skraćenica naziva Europske smjernice 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europe iz dana 27.1.2003., o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnim i elektronskim postrojenjima (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Cilj ove smjernice je ograničenje upotrebe šest tvari (navedenih u tekstu smjernice) u proizvodnji električnih i elektronskih postrojenja koji u velikim količinama dospijevaju na deponije, što doprinosi zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša. Proizvođači postrojenja i uređaja jamče da njihovi proizvodi ne sadrže nijednu od šest spomenutih tvari (čija je upotreba zabranjena) u količini većoj od količine koju dozvoljava Smjernica. Premda smjernica važi samo u Europskoj uniji, proizvođači svih elektronskih uređaja izvan EU su također dužni poštivati odredbe ove smjernice ukoliko se njihovi proizvodi uvoze u zemlje članice EU. Slične mjere su poduzele i mnoge druge države izvan Europske unije – na primjer Švicarska, SAD, Kina i Južna Koreja.


HSE  POLITIKA HIGIJENE, ZAŠTITE ZDRAVLJA I OKOLIŠA


Jedno od načela kojima se vodi kompanija IN-ECO, je „zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša".
Naša kompanija stavlja poseban naglasak na sigurnost i zaštitu zdravlja naših zaposlenika na radu, s time da surađujemo prvenstveno s onim poslovnim partnerima koji svojom djelatnošću i proizvodima doprinose zaštiti okoliša.


Radi ostvarivanja naše filozofije obvezujemo se:


  • Dosljedno ispunjavati sve obveze utvrđene u pravnim i drugim propisima u vezi zaštite okoliša
  • Surađivati s proizvođačima koji upotrebljavaju materijale sukladno Direktivi 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27.1.2003. godine, o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnim i elektrotehničkim uređajima (RoHS)
  • Kod razvoja, proizvodnje i obrade proizvoda upotrebljavati takve materijale i tehnologije koje omogućuju obradu sekundarnih sirovina iuštedu energije
  • Trajno poboljšavati radne postupke i radne uvjete naših zaposlenika radi minimiziranja njihovog negativnog utjecaja na okoliš, sigurnost i higijenu rada
  • Dosljednom prevencijom sprječavati nesreće i situacije koje mogu negativno utjecati na okoliš i zdravlje zaposlenika
  • Koristiti naša postrojenja i opremu u skladu sa načelima zaštite okoliša, i neodgovarajuće uređaje i opremu zamijeniti odgovarajućim i učinkovitijim postrojenjima
  • Sprječavati nesreće i ozljede korisnika naših uređaja
  • Povećavanjem distribucije naših postrojenja doprinositi zaštiti okoliša, a posebno u području čišćenja otpadnih voda
  • Upotrebljavati i unapređivati sustav obrazovanja zaposlenika radi usavršavanja znanja, kompetencija i odgovornosti u području zaštite okoliša
  • Širenje načela zaštite okoliša i upravljanje zaštitom okoliša među našim ugovornim partnerima i davanje prednosti onim partnerima koji primjenjuju ista načela.

Upravljanje kvalitetom


 Naš najveći prioritet je maksimalno zadovoljstvo klijenta uz poštivanje svih zakonskih i etičkih standarda. Primjenjujemo načelo odgovornosti prema našim poslovnim partnerima, prema samim sebi kao i prema okolišu. Naš cilj je kontinuirani razvoj poslovanja kompanije uz stalno produbljivanje stručnog znanja naših zaposlenika i njihovo motiviranje za veću kvalitetu i bolji rad.