IN-ECO - Air and Vacuum Components - Puhala i pumpe s pobočnim kanalom INW, INW-HP puhaloAir and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

INW puhala i pumpe s bočnim kanalom(kompresori za zrak, kompresor za UPOV)

INW jednostupanjskaINW jednostupanjska

0,2 - 25 kW   
pritisak: do 460 mbar
vakuum: do -340 mbar   

(710 mbar ABS)
Usisivana količina:

40 - 2050 m³/h

INW dvostupanjskaINW dvostupanjska

0,7 - 25 kW   
pritisak: do 670 mbar
vakuum: do  -460 mbar
(560 mbar ABS)
Usisivana količina:

85 - 1110 m³/h

INW HP_visokotlačneINW HP_visokotlačne

0,55 - 7,5 kW   
pritisak: do 1040 mbar
vakuum: do -730 mbar
(270 mbar ABS)

Usisivana količina:

47 - 320 m³/h

Puhala / vakuumske pumpe s bočnim kanalom namijenjene su za proizvodnju komprimiranog zraka / vakuuma. Zahvaljujući njihovom jedinstvenom rješenju i konstrukciji unutar ovih puhala ne dolazi do međusobnog dodira (trenja) fiksnih i pokretnih dijelova. Zahvaljujući tome postrojenja se odlikuju dugim radnim vijekom i niskim zahtjevima za održavanje. Proizvedena su od lake aluminijske legure i montirane su na čeličnoj podlozi. Radno kolo (kola) u puhalima INW je dinamički izbalansirano i montirano na vratilu motora. Zahvaljujući tome vibracije su minimalne i puhala mogu biti instalirana izravno na čvrstoj podlozi.

Obrazac

Ako ste zainteresirani za izradu ponude cijene, popunite, molim, naš obrazac potražnje.

© 1996 - 2018 IN-ECO. All rights reserved. | Call us: +421 44 430 46 62