IN-ECO - Air and Vacuum Components - Puhala i pumpe s pobočnim kanalom INW, INW-HP puhaloAir and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

INW puhala i pumpe s bočnim kanalom(kompresori za zrak, kompresor za UPOV)


0,2 - 25 kW   
pritisak: do 460 mbar
vakuum: do -360 mbar   

(640 mbar ABS)
Usisivana količina:

55 - 2050 m³/h


0,7 - 25 kW   
pritisak: do 670 mbar
vakuum: do  -460 mbar
(540 mbar ABS)
Usisivana količina:

88 - 1110 m³/h


0,55 - 18,5 kW   
pritisak: do 1040 mbar
vakuum: do -730 mbar
(270 mbar ABS)

Usisivana količina:

47 - 480 m³/h

Puhala / vakuumske pumpe s bočnim kanalom namijenjene su za proizvodnju komprimiranog zraka / vakuuma. Zahvaljujući njihovom jedinstvenom rješenju i konstrukciji unutar ovih puhala ne dolazi do međusobnog dodira (trenja) fiksnih i pokretnih dijelova. Zahvaljujući tome postrojenja se odlikuju dugim radnim vijekom i niskim zahtjevima za održavanje. Proizvedena su od lake aluminijske legure i montirane su na čeličnoj podlozi. Radno kolo (kola) u puhalima INW je dinamički izbalansirano i montirano na vratilu motora. Zahvaljujući tome vibracije su minimalne i puhala mogu biti instalirana izravno na čvrstoj podlozi.

 

Schemat

1. Puhala/pumpe

2. Filter

3. Manometar

4. Osiguravajući ventil

5. Povratna klapna

 

Puhala:

Dmuchawa schemat

 

Pumpe:

Pompa próżniowa schemat

Detaljne upute o tome kako započeti potražite u odjeljku Downloads.


Obrazac

Ako ste zainteresirani za izradu ponude cijene, popunite, molim, naš obrazac potražnje.

logo_rohs_55

Puhala – vakuumske pumpe INW udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europe iz dana 27. siječnja 2003. o ograničenju upotrebe nekih opasnih tvari u električnim i elektronskim postrojenjima.

logo-ce_46

Puhala i  pumpe INW ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske zajednice za strojeve i postrojenja (CE).