IN-ECO - Air and Vacuum Components - Zračne linearne pumpe ALITA, air pump, puhalo, puhala, membranski kompresorAir and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

Membranska puhala Alita(zračne linearne pumpe, air pump, kompresori za zrak)


48 W - 120 W  

pritisak: do 220 mbar usisivano mnoštvo:

6 - 165 l/min


48W - 86W   
pritisak: do 210 mbar 

vakuum: do 150mbar
usisivano mnoštvo:

6 - 120 l/min

Membranska puhala

(kompresori za zrak, kompresor za UPOV) ALITA konstruirana su za dobavu velike količine kontinuiranog protoka zraka pod niskim tlakom. ALITA linearne pumpe su veoma učinkovita postrojenja koja se odlikuju  niskom potrošnjom električne energije i niskom razinom buke prilikom rada, bez kliznih dijelova i s bezuljnim komponentama. ALITA zračne pumpe ne zahtijevaju podmazivanje i dobavljaju zrak bez bilo kakve kontaminacije.

Obrazac

Ako ste zainteresirani za izradu ponude cijene, popunite, molim, naš obrazac potražnje.