IN-ECO - Air and Vacuum Components - Aeracijska membrana s finim mjehurićimaAir and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

Aeracijska membrana

Tehnički parametri
maksimalni protok zraka na metar duljine na sat max. 10 m³ / m.h

preporučeni protok zraka na metar duljine na sat

2,5 - 8 m³ / m.h
temperatura zraka ubrizgava na membranu max. 70 °C
postotak upotrebe kisika u standardnim uvjetima na metar dubine vode 6,5% / m dubine vode
gubitak tlaka u ovisnosti o protoku 30 - 50 mbar
vanjski promjer 65 mm
debljina zida 0,5 mm
površinska širina blago stisnute aeracijske membrane 102 mm
materijal (trajno elastičan i otporan na hidrolizu i utjecaj mikroorganizama) poliuretanski elastomer

 

Aeracijska membrana s finim mjehurićima - kompaktna i univerzalna zahvaljujući visokoj učinkovitosti oksidacije i radnom vijeku u procesu aeracije.

 

Prednosti aeracijske membrane:

> ravnomjerno i trajno stvaranje mjehurića po cijeloj dužini aeracijskog elementa duljine sve do
> prilikom prekida rada ne dolazi do začepljenja membrane i vraćanja tekućine
> minimalni gubici tlaka
> optimaliziran oblik, veličina i gustoća perforacije
> visoka čvrstoća
> dugi radni vijek (u uobičajenim komunalnim vodama cca 12 godina)
> optimalna debljina zida koja osigurava visoku mehaničku otpornost
> odlična kemijska otpornost
> automatski krug kondenzata iz aeracijskog sustava
areacna_membrana2_1927
Aeracijska membrana - primjene:

> zgradnja novih pročistača otpadnih voda (POV)
> rekonstrukcija i intenzifikacija postojećih  POV-a
> intenzifikacija ribnjaka
> mješanje suspenziija
> intenzifikacija rezervoara vode i bazena za neutralizaciju
> miješanje suspenzija
> biološka razgradnja uljnog mulja
> biotehnologije...

 

 

 

areacna_membrana
Ako ste zainteresirani za izradu ponude cijene, popunite, molim, naš obrazac potražnje.