IN-ECO - Air and Vacuum Components - Puhalo membranske, s pobočnim kanalom i roots (puhalo, puhala za zrak, zračno puhalo)Air and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

Puhala membranske Alita, s pobočnim kanalom INW i roots(kompresori za zrak za UPOV)


0,2 - 25 kW  
pritisak: do 1040 mbar 

vakuum: do -730 mbar   

(270 mbar ABS)

usisivano mnoštvo:

47 - 2050 m³/h


0,75 - 55 kW
pressure: up to 600 mbar
capacity: 52 - 2472 m³/h


10 - 800 HP  
pritisak: do 2000 mbar 

usisivano mnoštvo: 3 - 520 m³/min


0,55 - 30 kW
pressure: up to 600 mbar
capacity: 26,1 - 1176 m³/h

Linearne zračne pumpe ALITA (kompresori za zrak, kompresor za UPOV)

  • Kompresor i vakuum: raspon kapaciteta
  • Najčešća primjena: aeracija, pročistači otpadnih voda (POV), čišćenje zraka, kupke s mjehurićima, analizator plinova, akvaristika.


Puhala/pumpe s bočnim kanalom INW


  • (jednostupanjske, dvostupanjske, visokotlačne);
  • Raspon kapaciteta 0,2 kW - 25 kW
  • Najčešća primjena: pročistači otpadnih voda, vakuumski sustav čišćenja, bazeni, sušenje, prehrambena, elektrotehnička i tekstilna industrija, uređaji za relaksaciju i  wellness.


Rootova puhala

  • Raspon kapaciteta 0,55 kW - 315 kW
  • Najčešća primjena: pročistači otpadnih voda, priprema pitke vode, kemijska industrija, cementare i vapnare, transport agresivnih plinova, prehrambena i tekstilna industrija.

Obrazac

Ako ste zainteresirani za izradu ponude cijene, popunite, molim, naš obrazac potražnje.