IN-ECO - Air and Vacuum Components - Pumpe na tlak i vakuum AL-6A, AL15A, AL-6SA, AL15-SAAir and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

Membranska puhala AlitaAL-6A/AL-6SA, AL-15A/AL-15SA, AL-20B/AL-20SB

Karakteristika:

 

 • Stabilan neprekidan protok zraka                                     
 • Tihi rad
 • Visoka učinkovitost
 • Niska potrošnja energije
 • Niska startna i tekuća struja
 • Niska pulzacija
 • Niske vibracije
 • Bezuljni uređaj
 • Dugi radni vijek
 • Kompaktna i laka konstrukcija
 • Jednostavno servisiranje
 • Toplotna zaštita
 • Otporna konstrukcija
 • Pouzdan rad u isprekidanom i kontinuiranom režimu

 

Područja primjene:

 

 • Čišćenje otpadnih voda
 • Poljoprivredni i vrtni sustavi
 • Praćenje zraka i uređaja za uzorkovanje
 • Aeracija akvarijuma
 • Automatski inhalator
 • Uređaji za cirkulacijsko liječenje
 • Uređaji za razonodu
 • Uređaji za laboratorijsko testiranje
 • Miješanje i miksanje
 • Proizvodni strojevi
 • Liječnički raspršivači
 • Originalni uređaji proizvođača za crpne sustave
 • Održavanje sustava ozona
 • Madraci za napuhavanje
 • Aeracija ribnjaka i akvarijuma
 • Znanstveni i kemijski uređaji

 

Princip rada:

 

Zračne linearne pumpe Alita predstavljaju učinkoviti izvor komprimiranog zraka. Zahvaljujući svojoj konstrukciji pumpe proizvode nisku razinu buke i odlikuju se niskom potrošnjom električne struje. Strujanje zraka nastaje uslijed vibriranja elastičnih membrana (1) koje su ugrađene (2) u kapama sa jednosmjernim ventilima (3). Kretanje permanentnog magneta (4) na kome su membrane pričvršćene, izazvano je djelovanjem naizmjeničnog magnetnog polja koje je generirano parom elektromagnetskih namota (5). Cijeli proces funkcionira učinkovito, bez mehaničkog trenja i s niskom razinom buke.

alita_princip_cb-01_1233

Model

AL-6A/AL-6SA AL-15/AL-15SA
Struja 0,1 A
0,2 A
Snaga 13 W
26 W
Razina buke 27 dB
29 dB
Težina 2,4 kg
2,4 kg
Maks. radni tlak 100 mbar
Napon,frekvencija 230V 50Hz
Stupanj zaštite IP

IP54

Dimenzije D x Š x V 150 mm x 130 mm x 111 mm

 

Jednofazni uređaji su predloženi s +/- 10% dozvoljenim odstupanjem. Prezentirane informacije temelje se na rezultatima testova za nominalnu jedinicu. Specifikacija je predmet izmjene bez upozorenja.

 

Alita zračne linearne pumpe

 

Modeli AL40, AL60 i AL80.

Ako ste zainteresirani za izradu ponude cijene, popunite, molim, naš obrazac potražnje.

logo_rohs_55

Puhala – vakuumske pumpe Alita udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europe iz dana 27. siječnja 2003. o ograničenju upotrebe nekih opasnih tvari u električnim i elektronskim postrojenjima.
logo-ce_46 ALITA standardne linearne zračne pumpe ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske zajednice za strojeve i postrojenja (CE).