IN-ECO - Air and Vacuum Components - ALITA - AL 40SA, AL60SA, AL80SAAir and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

ALITA - AL 40SA, AL60SA, AL80SA

Karakteristika:

 

 •  tečan protok zraka
 •  niska razina buke i vibracija
 •  visoka učinkovitost
 •  niska potrošnja električne energije
 •  dugi radni vijek
 •  postrojenja bezuljne izvedbe
 •  kompaktna i laka konstrukcija
 •  jednostavno održavanje
 •  toplotna zaštita
 •  mogućnost primjene u vanjskoj i unutarnjoj sredini
 •  pouzdani rad (isprekidani i kontinuirani)
 •  sigurna konstrukcija
 •  automatsko utvrđivanje kvarova membrana

 

 

Princip rada:


Zračne linearne pumpe Alita predstavljaju učinkoviti izvor komprimiranog zraka. Zahvaljujući svojoj konstrukciji pumpe proizvode nisku razinu buke i odlikuju se niskom potrošnjom električne struje. Strujanje zraka nastaje uslijed vibriranja elastičnih membrana (1) koje su ugrađene (2) u kapama sa jednosmjernim ventilima (3). Kretanje permanentnog magneta (4) na kome su membrane pričvršćene, izazvano je djelovanjem naizmjeničnog magnetnog polja koje je generirano parom elektromagnetskih namota (5). Cijeli proces funkcionira učinkovito, bez mehaničkog trenja i s niskom razinom buke.

 

alita_princip_cb-01_1233

 

Model AL-40SA AL-60SA AL-80SA
Maks. snaga 48 W 72 W 86 W
Razina buke 36 dB 38 dB 39 dB
Težina 5.6 kg 6.5 kg
6.5 kg
Izlaz ø 1/4" FPT
Maks. radni tlak 210 mbar
Maks. radni vakuum
150 mbar
Maks. snaga (Maks. radni tlak) 40 W 50 W 52 W
Napon,frekvencija 230V 50Hz
Stupanj zaštite IP IP54
Dimenzije D x Š x V 205 mm x 173 mm x 202 mm

 

Jednofazni uređaji su predloženi s +/- 10% dozvoljenim odstupanjem. Prezentirane informacije temelje se na rezultama testova za nominalnu jedinicu. Specifikacija je predmet izmjene bez upozorenja.

 

 

Membranska puhala AlitaALITA - AL 40SA, AL60SA, AL80SA (pdf/1MB)


Membranska puhala Alita AL-40SA, AL-60SA, AL-80SA


Protok

(l/min) 

alita_al-40sa_al-60sa_al-80sa_krivky_579

Protok

(l/min) 


Vakuum (bar)                                                Tlak (bar)
Ako ste zainteresirani za izradu ponude cijene, popunite, molim, naš obrazac potražnje.

logo_rohs_55

Puhala – vakuumske pumpe Alita udovoljavaju zahtjevima Direktive 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Europe iz dana 27. siječnja 2003. o ograničenju upotrebe nekih opasnih tvari u električnim i elektronskim postrojenjima.
logo-ce_46 ALITA standardne linearne zračne pumpe ispunjavaju zahtjeve Direktive Europske zajednice za strojeve i postrojenja (CE).