IN-ECO - Air and Vacuum Components - Rootova puhalaAir and Vacuum Componentswww.in-eco.hr

Rootova puhala

   
Rootova puhala - karakteristika:

 

 • široki spektar kapaciteta od 24 m³/h čak 18 300 m³/h
 • energetski učinkoviti rad
 • razlika u radnom tlaku čak 800 mbar


Rootova puhala – područja primjene:

 • aeracijski sistemi u pročistačima otpadnih voda - POV
 • podešavanje pitke vode
 • kemijska industrija - obrada plastične mase
 • cementare i vapnare - transport mljevenog vapnenca, cementa
 • transport agresivnih plinova
 • industrijski kotlovi
 • transport pneumatski sipkih materija i granula
 • prehrambena industrija - pivovare, procesi fermentacije
 • tekstilna industrija – pomoćni radovi uz primjenu vlakana
 • tehnologija vakuuma
 • termoelektrane - prijevoz pepela suhim putem, transport vapnenca u kotlove, transport zraka prema gorionicima
 • nuklearne elektrane - oduzimanje uzoraka zraka, stvaranje blagog podtlaka u prostorima, usisivanje kontaminiranih para

 

 

U mnogim slučajevima preporučujemo umjesto rootovih puhala koristiti puhalo s bočnim kanalom iz razloga znatno veće učinkovitosti i nižih investicijskih troškova.

Ako ste zainteresirani za izradu ponude cijene, popunite, molim, naš obrazac potražnje.